Slunj Rastoke Tourism - Turisti鑛a zajednica grada Slunja

TZ Slunj

Natrag na kategoriju: PO菶TNA

Savjetovanje sa javno规u na prijedlog Odluke o visini pau筧lnog poreza

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u na prijedlog Odluke o visini pau筧lnog poreza po krevetu, smje箃ajnoj jedinici u kampu ili kamp odmori箃u i smje箃ajnoj jedinici u objektu za robinzonski smje箃aj
Sukladno odredbama 鑜anka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javno规u o nacrtu prijedloga Odluke o visini pau筧lnog poreza po krevetu, smje箃ajnoj jedinici u kampu ili kamp odmori箃u i smje箃ajnoj jedinici u objektu za robinzonski smje箃aj.

Pozivamo zainteresiranu i stru鑞u javnost da se uklju鑙 u izradu prijedloga Odluke o visini pau筧lnog poreza po krevetu, smje箃ajnoj jedinici u kampu ili kamp odmori箃u i smje箃ajnoj jedinici u objektu za robinzonski smje箃aj davanjem svojih mi筶jenja, primjedbi i prijedloga od 28.12. 2018.g. do 15. 01. 2018. godine.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mi筶jenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isklju鑙vo OBRAZAC za dostavu mi筶jenja i dostave ga na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr, kako bi se omogu鎖la 箃o kvalitetnija obrada pristiglih mi筶jenja, primjedbi, prijedloga i komentara.


Nacrt Odluke o visini pau筧lnog poreza po krevetu, smje箃ajnoj jedinici u kampu ili kamp odmori箃u i smje箃ajnoj jedinici u objektu za robinzonski smje箃aj

Obrazac za dostavu mi筶jenja

TURISTI菿A ZAJEDNICA GRADA SLUNJA

Ulica bra鎒 Radi 7
  47240 Slunj

+385 47 777 630
+385 98 460 645

www.tz-slunj.hr
info@tz-slunj.hr

Facebook

GRAD SLUNJ

Trg dr. Franje Tu餸ana 12
  47240 Slunj

+385 47 777 102
+385 47 777 122

grad-slunj@ka.t-com.hr

Facebook

SLUNJSKI DEKANAT

Trg Zrinskih i Frankopana
www.slunj-crkva.hr
Lipanj 2019
 • Pon
 • Uto
 • Sri
 • 萫t
 • Pet
 • Sub
 • Ned
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30